Årgang 2017-18

Valg af sprogfag, instrumentalundervisning mm.

PERSONLIGE DATA


PAS OPLYSNINGER

Efterskolen tager på udlandsrejse til Los Angeles i oktober 2019 og skolen har allerede nu brug for oplysninger til flyrejsen. Udfyld derfor nedenstående oplysninger omhyggeligt.

Bemærk, at dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemrejse fra USA, dvs. 1. maj 2020. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du allerede nu bestille et nyt.


MOTIVATION

Her vil vi bede dig vælge de udsagn, der passer på din motivation for at tage et efterskoleår på Sejergaardens Musikefterskole. Vælg de (max.) tre udsagn, der passer bedst på dig.

Vælg max. 3 udsagn.


PRØVEFAG

Alle elever i 10. klasse har dansk, engelsk og matematik. I nedenstående spørgsmål beder vi dig tilkendegive dit engagement og faglige interesse. Husk, der er ingen rigtige eller forkerte svar - men det er vigtigt du svarer ærligt, så vi kan give dig den bedst tænkelige undervisning i dit år på Sejergaardens Musikefterskole.

Dansk

Besvar nedenstående spørgsmål om dit forhold til faget dansk på en skala fra 1-5 (hvor 1 er "i meget ringe grad" og 5 er "i meget høj grad")


Engelsk

Besvar nedenstående spørgsmål om dit forhold til faget engelsk på en skala fra 1-5 (hvor 1 er "i meget ringe grad" og 5 er "i meget høj grad")


Matematik

Besvar nedenstående spørgsmål om dit forhold til faget matematik på en skala fra 1-5 (hvor 1 er "i meget ringe grad" og 5 er "i meget høj grad")


Øvrige prøvefag

Her kan du vælge øvrige prøvefag. Både tysk og fransk er fortsættersprog og afsluttes med FP10. Fysik/kemi afsluttes ligeledes med FP10.

Bemærk! Hvis du vælger ét eller flere af disse fag, forventer vi, at du følger det hele skoleåret og går til FP10 prøve til sommer.


MUSIKFAG

Alle elever har: - sammenspil (1 timer/ugt.) - musikkundskab (2,25 timer/ugt.) - linjefag: musiker, sangskriver eller producer (3 timer/ugt.) - instrumentalundervisning (15 min/ugt. solo). Holdene inddeles efter niveau og ønsker i starten af skoleåret. Derudover kan der vælges en række tilbudsfag (valgfag), som først vælges når skoleåret starter. Herunder skal du vælge det instrument, du ønsker at modtage soloundervisning i. Undervisningen er inkluderet i skolepengene og omfatter 15 minutter i almindelige undervisningsuger (i alt 5,5 timer/år).

Solofag: instrumental/sang


Hvis du ønsker undervisning i et ekstra instrument, kan du vælge det her. Det er valgfrit tilbud og koster ekstra 2.450 kr./år. Hvis du vælger det samme instrument som i 1. instrument får du dobbelt tid. (Bemærk, at vi tilbyder begynderklaver og begynderguitar som valgfag - holdundervisning -, hvis der er interesse på årgangen. På den måde kan man spare de penge på ekstra soloundervisning).


Linjefag

Som linjefag kan du vælge enten musiker, sangskriver eller producer. Lav et valg indledningsvis, så vi har mulighed for at planlægge undervisningen. Du får mulighed for at bekræfte dit valg eller træffe et nyt valg når skoleåret starter (introforløbet).


Musikalske genrer

Sæt kryds ud for de musikalske genrer, som interesserer dig. Du må sætte så mange krydser du vil.


Tilbudsfag (valgfag)

I dette afsnit skal du tilkendegive din interesse i nedenstående bruttoliste af valgfag. Valgfag vælges først efter skolestart og dine valg er derfor ikke forpligtende. Nedenstående valg har alene til formål at give os en samlet vurdering af årgangens interesse i de fag vi overvejer at tilbyde. (NB! Listen er ikke udtømmende og vi garanterer ikke, at alle fag bliver oprettet).


PERSONLIGE PRÆFERENCER

Socialt

Besvar nedenstående spørgsmål om dine sociale præferencer. Besvar spørgsmålene på en skala fra 1-5 (hvor 1 er "i meget ringe grad" og 5 er "i meget høj grad")


Personlighed

Læs de 3 afsnit (A, B og C) godt igennem og vælg det afsnit som passer bedst på dig. Selvom om der er en sætning i afsnittet, du ikke synes passer helt på dig, er det helt ok. Du skal stadig vælge det afsnit, du synes passer bedst samlet set.


A : "Jeg har været tilbøjelig til at være ret selvstændig og selvhævdende. Jeg har følt, at livet går bedst, hvis man møder det direkte. Jeg sætter mine egne mål, involverer mig og ønsker at få ting til at ske. Jeg kan ikke lide at sidde med hænderne i skødet. Jeg vil gerne udrette noget stort og have indflydelse. Jeg søger ikke nødvendigvis konfrontationer, men jeg finder mig heller ikke i, at folk dirigerer rundt med mig. Det meste af tiden ved jeg, hvad jeg ønsker, og stræber efter det. Jeg har tendens til at arbejde hårdt og spille hård."


B : "Jeg er tilbøjelig til at være stille, og jeg er vant til at være for mig selv. Som regel tiltrækker jeg mig ikke stor opmærksomhed i sociale sammenhænge, og det er meget usædvanligt for mig at hævde mig selv alt for stærkt. Jeg har det ikke godt med at tage styringen eller at være lige så konkurrerende som andre. Mange ville måske sige, at jeg er lidt af en drømmer, og mange af mine spændende oplevelser foregår i fantasien. Jeg kan være ret tilfreds, uden at jeg hele tiden er nødt til at være aktiv”.


C : "Jeg har været tilbøjelig til at være yderst ansvarlig og pligtopfyldende. Jeg har det skidt med ikke at opfylde mine forpligtelser og gøre det, der forventes af mig. Jeg ønsker, at mennesker skal mærke, at de kan regne med mig, og at jeg vil gøre det, jeg mener er bedst for dem. Jeg har tit ydet store personlige ofre for andres skyld, hvad enten de vidste det eller ej. Tit tager jeg ikke godt nok vare på mig selv. Jeg udfører det arbejde, der skal gøres, og slapper af i den overskydende tid ved at lave det, jeg selv har lyst til".


Nedenfor er der 3 nye afsnit (X, Y og Z). Læs dem godt igennem og vælg på samme måde det afsnit, der passer bedst på dig.


X : ”Jeg er et menneske, der som regel har et positivt syn på tingene, og jeg er vis på, at tingene ordner sig til det bedste. For det meste kan jeg finde noget at være begejstret over og forskellige måder at beskæftige mig selv på. Jeg kan lide at være sammen med andre og gøre dem glade, og det er en fornøjelse at dele mit eget velbefindende med dem. (Jeg er ikke altid i godt humør, men jeg prøver ikke at vise andre det!). Nogle gange har jeg dog udskudt mine egne problemer for længe for at bevare min positivitet”.


Y : ”Jeg er et menneske med stærke følelser involveret, og de fleste er klar over, hvis der er noget jeg ikke har det godt med. Jeg kan være på vagt overfor andre mennesker, men jeg er mere følelsesbetonet end jeg vil være ved. Jeg ønsker at vide, hvor jeg står i andres bevidsthed, og hvem eller hvad jeg kan regne med. Det er ret åbenlyst for andre, hvor de har mig. Når jeg er ude af flippen over et eller andet, vil jeg have andre til at reagere og blive lige så ophidsede som mig. Jeg kender spillereglerne, men folk skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Jeg træffer mine egne beslutninger.”


Z : ”Jeg er tilbøjelig til at være selvkontrolleret og logisk, og er utilpas ved at skulle håndtere følelser. Jeg er effektiv indtil det perfektionistiske og foretrækker at arbejde på egen hånd. Når der opstår problemer eller personlige konflikter, forsøger jeg at holde mine følelser ude af situationen. Nogle siger, at jeg er for fattet og udeltagende, men jeg ønsker ikke at mine følelsesreaktioner skal aflede mig fra det, der er virkelig vigtigt for mig. Som regel viser jeg ikke mine reaktioner, når andre får ram på mig.”


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sejergaardens sweatshirt

Sejergaardens Musikefterskole bestiller en langærmet sweatshirt med hætte til alle elever. Trøjen ligger klar, når vi mødes efter sommerferien. Vælg størrelse og skriv det navn, du ønsker på trøjen. Vælg mellem 1) fornavn eller 2) fornavn (+ evt. mellemnavn) + efternavn. Ikke specielle kalde- eller øgenavne.

Samtykkeerklæring: Billeder/videoklip

Sejergaardens Musikefterskole ønsker tilladelse til at benytte såkaldte portrætbilleder på skolens kommunikationsplatforme. Offentliggørelsen af billeder på disse platforme tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning i offentliggørelse af billeder på Internettet.

Der skelnes mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Der offentliggøres ikke billeder, der på nogen måde kan virke kompromitterende for eleven. Situationsbilleder er billeder, hvor skildring af en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet f.eks. billeder fra en sommerafslutning, fodboldkamp, idrætsdag eller leg. Vi benytter sådanne billeder uden samtykke. Så længe eleven er i gang med en skoleaktivitet, må vedkommende godt kigge ind i kameraet mens billedet bliver taget. Hvis der er særlige årsager til, at I ikke ønsker jeres barns billede bliver brugt, skal I rette henvendelse til skolen.

Portrætbilleder kræver samtykke, inden de benyttes på diverse medier. Portrætbilleder betegnes som opstillede billeder af både enkelt personer (et traditionelt portrætbillede) samt billeder af hele grupper (klassebilleder). Skolen bruger ikke traditionelle portrætbilleder af individuelle elever på vores platforme, men gruppebilleder kan forekomme. For at kunne benytte sådanne gruppebilleder beder vi om dit samtykke hertil.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også give samtykke. Det sker skriftligt og proceduren fremgår af velkomstbrevet, der er sendt til husstanden inden skolestart.


Særlige hensyn

I dette afsnit kan du notere eventuelle særlige hensyn eller andre oplysninger, som det er vigtigt skolen modtager.