FP10

FP10 (alm. 10. klasse)

Gennem din 10. klasse hos os vil du blive forberedt på en ungdomsuddannelse, og vi regner med, at du gør dit allerbedste. Vi ønsker for dig at du vil arbejde med din evne til selvdisciplin, selvstændighed og fordybelse i de fag du har. Vi tilbyder alle de traditionelle fag, du kender fra 9. klasse – dog på FP10 niveau.

Dansk • Engelsk • Matematik • Fysik/kemi • Tysk eller fransk

Undervisningen har et højt fagligt niveau med engagerede lærere, moderne klasseværelser med trådløst netværk og smartboards i alle klasselokaler. De fleste elever går videre på en gymnasial uddannelse, og det tager vores undervisning udgangspunkt i. Lærerne har udarbejdet en overordnet årsplan inden skolestarten, men de mange forskellige baggrunde og indfaldsvinkler, som eleverne bidrager med, har stor indflydelse på det endelige forløb.

Henover året har vi fagdage – fx engelsk fagdag eller dansk fagdag – hvor vi fordyber os i det faglige stof eller tager på tur ud af huset. Vi tilbyder hver dag hjælp til forberedelse til fagene samt muligheder for gruppearbejde i efterskolens opholdsrum og undervisningslokaler.

INDHOLDSPLAN

Indholdsplanen indeholder en oversigt over skolens fag og læringsmål samt en række andre informationer om skoleåret (pdf).

Download
Efterskolen modner elever til
UNGDOMSUDDANNELSE

Elever, der har taget 10. klasse på en efterskole, holder færre pauser i løbet af deres ungdomsuddannelse, viser en opgørelse. Læs hele artiklen.

Læs artikel

FORBEREDELSE

På Sejergaardens Musikefterskole forventer vi, at du møder forberedt til undervisningen. Vi koordinerer afleveringer i prøvefagene, så arbejdsbyrden er jævnt fordelt henover året. Der er studietime hver aften, hvor du kan benytte lejligheden til at få læst pensum.

OSO

Alle elever på 10. klassetrin har en uge med en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO), hvor den enkelte elev med udgangspunkt i sin uddannelsesplan og sit erhvervsvalg arbejder med et emne. Projektet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse.

PRØVER

Skolens elever går til FP10 prøver i alle prøvefag – dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og tysk/fransk. Vi afholder også terminsprøver i efteråret, hvor vi tester prøveformen og den aktuelle faglige formåen.