Personale

Andrew Chotvat

Engelsk, fransk, sammenspil, linjefag

Anders Poulsen

Guitar, bas, sammenspil, linjefag, kontaktlærer

Cecilie Friedman

Sang, fælleskor, valgfag, linjefag, kontaktlærer

Ebbe Cortes Frej

Klaver, sammenspil, valgfag, linjefag, kontaktlærer

Inge Svane

Fællestimer, vejledning

Jesper Hermansen

Musikkundskab, fælleskor, valgfag, linjefag

Lone Hansen

Musikkundskab, valgfag, vejledning, kontaktlærer

Lisbeth Ryom

Tysk, støttetimer

Martin Ganderup

Dansk, tysk, sammenspil, linjefag, kontaktlærer

Thyge Brogaard

Dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, kontaktlærer

Rune Halskov

Matematik, fysik/kemi, valgfag, kontaktlærer

Thilde Vedel Friis

Dansk, sammenspil, fælleskor, valgfag, kontaktlærer

STEFFEN
Steffen Andreasen

Weekendvagt, vikar

Jesper Holm Larsen

Vagter, vikar

"Tekst på vej"
Mads Wegner

Guitar, klaver

"Tekst på vej"
Jesper Thomsen

Trommer

"Tekst på vej"

LEDELSE

Claus Frovin

Efterskoleleder, fællestimer

Eva Hede

Skoleleder

Søren Hoveroust

Administrationschef

SEKRETARIAT

Rie Søgaard

Sekretær

Susanne Florin

Sekretær

JANNE
jni@sejergaardsskolen.dk
Janne Nielsen

Regnskab & bogholderi

KØKKEN

KASPER
Kasper Henriksen

Køkkenleder

PIA
Pia Liff

Køkkenassistent

YVONNE
Yvonne Visholm

Køkkenassistent