PROFILFAG

Hvem er jeg? Hvordan kan jeg gøre en forskel? Skolens profilfag skaber selvindsigt og styrker din evne til at omsætte ideer, drømme og tanker til handling.

Formålet med skolens profilfag er at give dig forudsætninger for at kunne håndtere de udfordringer, der er forbundet med at være individ i en foranderlig og kompleks verden. Dannelse & identitet med et indre fokus og Innovation & iværksættelse med et ydre fokus.

DANNELSE & IDENTITET

I Dannelse & identitet udvikles dine personlige og sociale kompetencer og du bliver bevidst om egne værdier og holdninger. Faget styrker din indsigt og selvforståelse med henblik på at kunne træffe bevidste valg i dit liv og indgå i sunde relationer med andre mennesker. Du lærer at forholde dig refleksivt og realistisk til dine muligheder, kende din omverden kulturelt og historisk, og får styrket troen på at kunne være medskaber af dit liv og den verden du er en del af. Formålet med undervisningen er:

  • at opnå et grundlæggende kendskab til egen kultur, historie og baggrund og kunne diskutere normer og værdier i relation til det omgivne samfund og relevante sociale sammenhænge.
  • at arbejde med relevante temaer, dilemmaer og problemstillinger, der afspejler unges hverdag – fx sociale medier, tabuer, sundhed, miljø, etik, krop, kærlighed, vejen fra teenager til voksen etc – og kunne reflektere over og formidle egne holdninger og værdier.
  • at tilegne sig forskellige værktøjer til personlig udvikling og kunne anvende disse i praksis med henblik på øget mental, psykisk og fysisk sundhed.
  • at stimulere lysten til personlig udvikling, evnen til at indgå i sociale relationer og troen på eget værd.

Målet er at motivere alle elever til at tage ansvar for og vare på egen udvikling med henblik på at blive hele mennesker – i krop, sjæl og sind.

Timetal: Forløb henover skoleåret.

INNOVATION & IVÆRKSÆTTELSE

I Innovation & iværksættelse styrkes dine kompetencer til at omsætte ideer, drømme og tanker til handling. Du lærer at forholde dig skabende og kreativt, og kende din omverden som et mulighedsfelt for udfoldelse. Du får styrket din tro på at kunne være medskaber af dit liv og af samfundet – lokalt og nationalt, såvel som globalt. Formålet med undervisningen er:

  • at opnå en grundlæggende forståelse af fagets formål og kunne skelne mellem forskellige typer af værdiskabelse – økonomisk, socialt og kulturelt.
  • at opnå kendskab til historiske begivenheder og sammenhænge, hvor innovation har haft afgørende betydning, og kunne reflektere over behovet for innovation i relation til aktuelle samfundsmæssige og globale udfordringer.
  • at tilegne sig forskellige værktøjer til idégenerering og -realisering, projektledelse, forretningsdrift og formidling og kunne anvende disse i konkrete forløb.
  • at stimulere nysgerrigheden, den kreative tænkning, handlekraften, evnen til samarbejde og troen på egen formåen.

Målet er at skabe motivation til at indgå i samfundet som aktiv medborger og udvikle sig til en forandringsskabende og innovativ voksen i såvel arbejdsliv som personligt liv – til gavn og glæde for både en selv og andre.

Timetal: Forløb henover skoleåret.

Læs også om vores fællestimer, hvor fælleskab, debat og dannelse ofte er i fokus.