Bestyrelse

Skolen er en selvejende institution med egen bestyrelse. Den består af forældre til nuværende elever på privatskolen samt repræsentanter fra elevforeningen. De deler en fælles interesse for skolen, og støtter herved skolens arbejde.

NUVÆRENDE BESTYRELSE

Mari Nygaard Schmidt, formand
Peter Ankerstjerne Brandt, næstformand
Linda Marie Nyholm, bestyrelsesmedlem
Jesper Stenholm, bestyrelsesmedlem
Sara Fokdal Lehn, bestyrelsesmedlem
Bendt Ole Løike, bestyrelsesmedlem
Mark Arthur, suppleant

Bestyrelseskonstituering pr. 25. april 2022
Generalforsamlingsreferat april 2022
Skoleleders beretning 2021
Bestyrelsens beretning 2021
Regnskab 2021

GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen består af 7 personer, som vælges på skolens generalforsamling i foråret. I mellem to generalforsamlinger har bestyrelsen den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi. Den daglige ledelse varetages af skolens ledelse.

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen holder ca. otte møder om året afhængig af behovet. Til bestyrelsesmøderne deltager også medarbejderrepræsentanter, skolelederen og andre repræsentanter fra ledelsen.

BESTYRELSENS OPGAVER

Bestyrelsen har tilsyn med økonomien, lægger budget og udarbejder driftsregnskab sammen med skolens ledelse. Bestyrelsen deltager i udarbejdelse af skolens værdigrundlag, strategi og profil og er involveret i investerings- og byggeprojekter.

Læs skolens vedtægter, årsplan og indholdsplan under lov om åbenhed / Du kan også møde skolens personale og læse om vores værdigrundlag