Bestyrelse

Skolen er en selvejende institution med egen bestyrelse. Den består af forældre til nuværende elever på privatskolen samt repræsentanter fra elevforeningen. De deler en fælles interesse for skolen, og støtter herved skolens arbejde.

NUVÆRENDE BESTYRELSE

Peter Ankerstjerne Brandt, peanbr@gmail.com, formand
Linda Marie Nyholm, næstformand
Jesper Stenholm, bestyrelsesmedlem
Sara Fokdal Lehn, bestyrelsesmedlem
Bendt Ole Løike, bestyrelsesmedlem
Emilie Dittmer Hartwich, bestyrelsesmedlem
Tilde Jordal Hansen, suppleant

Regnskab 2023
Generalforsamlingsreferat april 2024
Bestyrelsens mundtlige beretning april 2024
Skoleleders mundtlige beretning april 2024
Tilsynserklæring 2023-2024

GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen består af 7 personer, som vælges på skolens generalforsamling i foråret. Imellem to generalforsamlinger har bestyrelsen den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi. Den daglige ledelse varetages af skolens ledelse.

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen holder ca. otte møder om året afhængig af behovet. Til bestyrelsesmøderne deltager også medarbejderrepræsentanter, skolelederen og andre repræsentanter fra ledelsen.

BESTYRELSENS OPGAVER

Bestyrelsen har tilsyn med økonomien, lægger budget og udarbejder driftsregnskab sammen med skolens ledelse. Bestyrelsen deltager i udarbejdelse af skolens værdigrundlag, strategi og profil og er involveret i investerings- og byggeprojekter.

Læs skolens vedtægter, årsplan og indholdsplan under lov om åbenhed / Du kan også møde skolens personale og læse om vores værdigrundlag