Personale

Anders Poulsen

Guitar, bas, sammenspil, linjefag, kontaktlærer

"Det er en fantastisk mulighed at man som lærer kan være med til at præge et andet menneskes musikalske vej. At finde lige præcis den rigtige inspiration til den enkelte elev og igangsætte en nysgerrighed og lyst til at blive bedre til sit instrument er en meget stærk drivkraft i mig som lærer."
Andrew Chotvat

Engelsk, fransk, sammenspil, linjefag, kontaktlærer

"Jeg kan ikke tænke på noget mere spændende og livsbekræftende end at takle nye udfordringer. De unge på efterskolen har en alder, hvor de er ved at tage nogle af de største og vigtigste udfordringer op i deres liv. Det er fantastisk at få lov til at være med i denne proces."
Anja Kickbusch

Sang, fælleskor, sammenspil, linjefag, kontaktlærer

"Som efterskolelærer synes jeg, det er helt fantastisk at være med på den udviklingsrejse den unge, der går på efterskole, er på.
Med musikken som et fælles omdrejningspunkt i hverdagen – hvor der spilles, lyttes, diskuteres, skrives og produceres musik – mødes elever og lærere i øjenhøjde. Mit fokus er at inspirere, flytte grænser og at arbejde med at danne gode relationer."
Cecilie Friedman

Sang, klaver, fælleskor, valgkor, linjefag, MGK-forberedelse, yoga og kontaktlærer

"For mig er god undervisning en dynamisk proces som opstår i mødet mellem lærer og elev. Det er ikke afgørende af skabe specifikke resultater her og nu, men derimod væsentligt, at plante frø og skabe positiv og sund vækst i eleven, som kan hjælpe eleven med at gro bedst muligt."
Ebbe Cortes Frej

Klaver, sammenspil, valgfag, linjefag, kontaktlærer

"Det er vildt spændende at arbejde med de her youngsters. Alle har vi - såvel elever som lærere - musikken som fællesnævner og sammen arbejder vi på at skabe et ganske særligt og uforglemmeligt år. Optimale forudsætninger for at lære nyt og lade sig inspirere. Jeg er vild med det!"
Emma K. Windeleff

Modig10, valgfag og kontaktlærer

"Et efterskoleår er en intensiv udviklingsrejse. At indgå i et efterskolefællesskab er både udfordrende og givende. Jeg nyder at være med og at støtte de unge mennesker på denne både faglige og personlige rejse."
Inge Svane

Fællestimer, vejledning

"Eleverne har en meget spændende alder, hvor de stiller nogle store spørgsmål som fx "hvem er jeg og hvor vil jeg hen?" Efterskolen er det helt rigtige sted til at finde nogle - måske nye - svar."
Jesper Hermansen

Musikkundskab, fælleskor, valgfag, linjefag

"For mig er det meget inspirerende at tage del i unge menneskers fordybelse i musikken og efterskolefællesskabet. Den udvikling nogle af dem gennemgår på et enkelt år både personligt og musikalsk er meget intens og unik."
Jesper Holm Larsen

Modig10, valgfag, kontaktlærer

"Mit eget år på efterskole har i den grad været med til at forme den jeg er i dag. Både i forhold til min private omgangskreds og mit valg af karriere. At kunne få lov til at give unge mennesker den samme fantastiske oplevelse, det var for mig at gå på efterskole, er absolut det bedste job jeg kan forestille mig."
Katrine Husum

Modig10, valgfag, kontaktlærer

"Jeg er optaget af at observere, være nysgerrig, og forstå. Et efterskoleår er i den grad et år, hvor eleverne har mulighed for at afprøve sig selv i enormt mange henseender. Jeg støtter de unge mennesker i denne proces og de skulle gerne få lyst og blive nysgerrige nok til resten af livet at ville eksperimentere og turde fejle lidt en gang imellem."
Lisbeth Ryom

Modig10, tysk

"De relationer jeg opnår med eleverne, er grundlæggende for mig som lærer og er med til at præge eleverne i deres videre liv og noget de vil huske tilbage på i årene fremover. At få lov til at udforske de kreative sider af sig selv og få troen på egne evner giver stor mening for mig. Undervisningen i tysk, som ofte anses for svær, synes jeg er spændende og udfordrende at simplificere og gøre eleverne trygge i sproget."
Mai Minette Glahn

Performance, dans, mentor, kontaktlærer

"Det er berørende for mig at opleve, hvordan eleverne får pustet liv i deres kreative og kunstneriske udvikling. Her der er rum for, at de kan være nysgerrige, undersøgende og skabende - i samspil med andre.
Med fælles kærlighed til musikken udfordrer de sig selv og opdager nye personlige, relationelle og musikalske landskaber.
Hvor herligt og livsbekræftende at være med til at vække begejstringen!"
Martin Ganderup

Dansk, tysk, sammenspil, guitar, linjefag

"Jeg blev efterskolelærer, fordi undervisning kan foregå overalt og hele tiden. Min musikinteresse får sammen med mine sprogfag optimale udfoldelsesmuligheder på en efterskole. Undren skaber grobund for læring. Det er fedt!"
Pernille Forsting

Modig10, fysik/kemi, kontaktlærer

"At være en del af elevernes år på efterskole er en stor fornøjelse. Det, at være en del af hver deres udviklingsrejse gennem året - om det er i musikken, fagligt eller personligt. Alt det, som er med til at gøre året på efterskole et år man husker fremadrettet."
Rune Halskov

Modig10, fysik/kemi, valgfag, kontaktlærer

"På efterskolen skabes dybe relationer, smukke harmonier og en række disharmonier – og her bliver vi alle så meget rigere mennesker, når vi sammen finder melodien. Fællesskab, skønne personligheder og ambitioner – det er da livet – efterskolelivet."
Tore Valbjørn Nissen

Musiklærer

"

LEDELSE

Eva Hede

Skoleleder

Allan Bode

Administrativ leder

KOMMUNIKATION

Dorte Kayser

Kommunikationsmedarbejder

SEKRETARIAT

Rie Søgaard

Sekretær

Susanne Florin

Assistent

JANNE
JANNE
jni@sejergaardsskolen.dk
Janne Nielsen

Regnskab & bogholderi

KØKKEN

ANNE
ANNE
Anne Thunbo

Køkkenleder

PIA
PIA
Pia Liff

Ernæringsassistent

Anne-Sofie
Anne-Sofie N. Jensen

Ernæringsassistent