FÆLLESTIMER

I fællestimerne går vi dialog med verden indenfor og udenfor skolen. Vi får indsigt og udsyn og bliver bevidste om vores egne valg og muligheder.

FÆLLESTIMER

En gang om ugen mødes alle skolens elever til fællestime. Her deler vi underholdende oplevelser, deltager i debat og dialog og får inspiration og perspektiv på livet. Fællestimen kunne fx. bruges til:

  • at opnå et grundlæggende kendskab til egen kultur, historie og baggrund og kunne diskutere normer og værdier i relation til det omgivne samfund og relevante sociale sammenhænge.
  • at arbejde med relevante temaer, dilemmaer og problemstillinger, der afspejler unges hverdag – fx sociale medier, tabuer, sundhed, miljø, etik, krop, kærlighed, vejen fra teenager til voksen etc – og kunne reflektere over og formidle egne holdninger og værdier.
  • at høre et foredrag om fx en karriere, en livssituation eller en rejseoplevelse
  • at diskutere holdninger, tro og værdier
  • at tage pulsen på elevflokkens trivsel
  • at arbejde med personlig udvikling
  • at evaluere projekter, undervisning og fællesskabet
  • at danse, lege og lytte til musik sammen

Eleverne kan byde ind på indholdet i timen, hvis de gerne vil holde et oplæg for de andre, eller har brug for at vi vender noget i plenum.

Timetal: 1 lektion á 45 min. om ugen i almindelige undervisningsuger.

BESØG UDEFRA

KONCERTER

Et par gange om året får vi besøg af etablerede kunstnere eller større orkestre, fx. Cecilie Nordby, CPH Phil og Wafande. Til nogle af arrangementerne inviteres eleverne til at spille med, når de store kunstnere optræder.

MUSIK & TEATER

Der er meget inspiration at hente hos de bands og teatertrupper, der gæster skolen. Nogle af dem er tidligere elever på skolen, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål og snakke med kunstnerne efter koncerten eller forestillingen.

FOREDRAG

I løbet af året får vi besøg af en række spændende foredragsholdere. Emnerne spænderne vidt – fra politik og klima til sundhed og samfund. Der bliver holdt workshops, hvor eleverne er aktive i debatten og får lejlighed til at give deres mening til kende.

Læs også om de koncertarrangementer og projekter vi selv afvikler under projektuger og fagdage