ØKONOMI

Hvad koster det?

Det er desværre ikke gratis at gå på efterskole. En efterskole er en privat skole, og derfor skal der betales skolepenge for at være elev. Men der er heldigvis støtte at hente fra staten. Støtten er afhængig af husstandsindkomsten og søges af skolen på vegne af forældrene.

UGEPRIS

Et ophold på Sejergaardens Musikefterskole varer 42 uger og koster 3.098 kr. pr. uge i skoleåret 2024/25. Prisen dækker det fulde efterskoleophold – undervisning, kost, logi, rejser og materialer.
Desuden opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500. Betales senest 14 dage efter modtagelse af skolekontrakten.
Depositum kr. 3.000, betales 1. april forud for skolestart. Beløbet tilbagebetales efter fuldført skoleår, modregnet evt. restancer, bortkomne nøgler, ødelagt inventar o.lign.
Efterskolepakken kr. 2.000. Dækker skole-sweatshirt, forældre/bedsteforældre forplejning ved arrangementer.

EKSTRA MUSIK

Hvis dit barn ønsker ekstra instrumental solo-undervisning tillægges der forældrebetalingen 3.360 kr. pr. år (der undervises 20 gange á 1 kvarters, som tilpasses elevens og lærers skema). Tilmelding til dette er bindende for hele skoleåret). Betalingen for ekstra musik fordeles på 8 rater og opkræves fra oktober til maj.

STATSSTØTTE

Prisen, som I skal betale, er dog noget mindre, da staten giver et tilskud til alle familier afhængig af husstandens indkomst. Du kan med efterskoleforeningens prisberegner beregne, hvad et efterskoleophold koster for jeres familie, efter at den statslige elevstøtte er fratrukket. Staten beregner tilskuddet ud fra husstandens samlede indkomst i det kalenderår, der ligger to år før skolestart og antallet af børn under 18 år på adressen.
Den statslige elevstøtte søges via skolen og udbetales direkte til skolen. Den statslige elevstøtte fratrækkes dernæst skolepengene, inden de opkræves.

BETALING

Skolepengene fratrukket statsstøtten betales i 11 månedlige rater. Første rate opkræves i juni 2024 og sidste rate i maj 2025.

AFBRYDELSE AF OPHOLD

Afbrydelse af opholdet efter skolestart skal ske skriftligt og udmeldelse sker altid ved en skoleuges afslutning. Ved udmeldelse betales et gebyr på 2 ugers ophold uden støtte. Dette gælder også, hvis det er skolen, der vælger at bringe samarbejdet til ophør. Der ydes ikke statstilskud til de 2 ugers betaling.

LOKAL EFTERSKOLESTØTTE

Hvis I har svært ved at betale efterskoleopholdet, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje penge, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.
Familier der har særlige behov for økonomisk støtte, kan søge fra denne pulje hos skolen før skolestart (senest 1. maj), samt i løbet af skoleåret, hvis man oplever en væsentlig ændring i de økonomiske vilkår. Der ansøges til skolens kontor hvor den økonomiske situation beskrives og relevante bilag med dokumentation for indkomst vedlægges.

Bankoplysninger

Skolens kontonummer er 8117-0003067011 (Nykredit). Husk at anføre elevens navn og årgang på eventuelle overførsler.

Læs skolens vedtægter, årsplan og indholdsplan under officielt / Du kan også møde skolens personale og læse om vores værdigrundlag