ØKONOMI

Hvad koster det?

Det er desværre ikke gratis at gå på efterskole. En efterskole er en privat skole, og derfor skal der betales skolepenge for at være elev. Men der er heldigvis støtte at hente fra staten. Støtten er afhængig af husstandsindkomsten og søges af skolen på vegne af forældrene.

UGEPRIS

I skoleåret 2022/23 er ugeprisen fastsat til 2.865 kr. pr. uge (3.008 kr. per 1. januar 2023) i 42 uger. Fra ugeprisen skal fratrækkes statsstøtte. Betalingen dækker det fulde efterskoleophold – undervisning, kost, logi, rejser og materialer; dog hvis du ønsker ekstra instrumental soloundervisning tillægges en forældrebetaling på 3.024 kr. pr. år (72 kr. pr. uge/76 kr. per 1. januar 2023). Betalingen fordeles på 8 rater og opkræves fra oktober til maj.

STATSSTØTTE

Staten yder tilskud til alle elever på efterskole. Statstilskuddet beregnes efter husstandsindkomst og antallet af børn under 18 år på adressen. Det er skolens sekretariat, der ansøger på vegne af husstanden. Du kan beregne din støtte på efterskoleforeningens prisberegner

BETALING

Skolepengene fratrukket statsstøtten fordeles på 10 rater og opkræves fra august til maj. Afbrydelse af opholdet efter skolestart skal ske skriftligt og ved en skoleuges afslutning. Ved udmeldelse betales et gebyr på 2 ugers ophold. Dette gælder også, hvis det er skolen, der vælger at bringe samarbejdet til ophør. Der ydes ikke statstilskud til de 2 ugers betaling.

Individuel supplerende støtte

Til hver skole afsætter Finansministeriet en pulje til individuel supplerende støtte. Familier der har særlige behov for økonomisk støtte, kan søge fra denne pulje hos skolen før skolestart, samt i løbet af skoleåret, hvis man oplever en væsentlig ændring i de økonomiske vilkår.

Bankoplysninger

Skolens kontonummer er 8117-0003067011 (Nykredit). Husk at anføre elevens navn og årgang på eventuelle overførsler.

Læs skolens vedtægter, årsplan og indholdsplan under officielt / Du kan også møde skolens personale og læse om vores værdigrundlag