Modig10

Modig10 (Anderledes prøveform 10. årgang) 

Modig10 er en 10. klasse med anderledes prøveform for dig, som gerne vil have fokus på kreativitet, innovation og projektorienteret læring. Modig10 bygger på de færdigheder du har med dig fra 9. klasse, men søger at udvide læringsrummet, samtidig med, at du lærer at arbejde selvstændigt og målrettet imod en ungdomsuddannelse.

Den afgørende forskel fra den almindelige undervisning er, at Modig10 ikke afholder traditionelle eksamener. Det giver os mulighed for at arbejde mere projektorienteret, ligesom det også giver os mulighed for at lave nogle længere tematiske forløb om fx samfund, demokrati, bæredygtighed, kommunikation og formidling. Disse tre forløb er bundet op på tre projektperioder med afsluttende fremlæggelser og præsentationer. I stedet for karakterer får du en samlet udtalelse om fagligt niveau, indsats og udvikling ved årets afslutning.

Vi har valgt at kalde tilbuddet Modig10, fordi der i vores undervisning vil blive lagt vægt på at udvikle:

  • Mod til at udfordre dig selv og dine anskuelser
  • Mod til at få nye erkendelser og lære dig selv bedre at kende
  • Mod til at gå efter dine drømme og sætte mål
  • Mod til at stå op for dig selv og kommunikere kraftfuldt og autentisk
  • Mod til at indgå i et fællesskab og tage ansvar
GENEREL INFORMATION

Folderen indeholder generel information om vores studieretning Modig10 (pdf).

Download
INDHOLDSPLAN

Indholdsplanen indeholder en oversigt over temaer og læringsmål i Modig10 (pdf).

Download
ÅRSHJUL

Illustration af årshjul i Modig10 (pdf).

Download
Efterskolen modner elever til
UNGDOMSUDDANNELSE

Elever, der har taget 10. klasse på en efterskole, holder færre pauser i løbet af deres ungdomsuddannelse, viser en opgørelse. Læs hele artiklen.

Læs artikel

Metode & læringsrum

I undervisningen arbejder vi tværfagligt og projektorienteret med aktuelle og vedkommende temaer. Vi arbejder helhedsorienteret – med fokus på læring for både krop, sjæl og sind – og udskifter ofte klasselokalet med andre læringsrum eller ophold i naturen.

Hvorfor vælge en anderledes prøveform i 10. klasse?

Ca. 90-95% af en typisk årgang er erklæret uddannelsesparate og fagligt rustet til at tage en ungdomsuddannelse allerede efter 9. klasse. Mange ønsker derfor at have fokus på at udvikle sig personligt, blive mere selvstændige og/eller styrke ikke-faglige områder, fx. sociale, kulturelle og kreative kompetencer.

Afsluttende projektopgave

Skoleåret er inddelt i tre store undervisningsforløb. De afsluttes alle med en skriftlig projektopgave og en mundtlig fremlæggelse, hvor du får mulighed for at få feedback af både dine lærere og dine kammerater på holdet. Evaluering er et vigtigt element i undervisningen.