Vi har fokus på

DET HELE MENNESKE

Et efterskoleår er andet end musikalske oplevelser og faglig fordybelse. Vi sætter det hele menneske i fokus og ønsker at inspirere dig på mange forskellige måder – både kreativt, mentalt og fysisk.

Vi er drevet af

NYSGERRIGHED

Vi interesserer os for hvem du er og hvad der motiverer dig. Vi udfordrer også dine antagelser og fordomme med henblik på at skabe et tolerant og rummeligt fællesskab, hvor der er plads til den enkelte.

Vi skaber plads til

PERSONLIG UDVIKLING

For os er det betydningsfuldt at skabe klarhed for den enkelte omkring egen identitet og egne muligheder for selvudvikling og funktion i forhold til og i fællesskabet

Et positivt forpligtende

FÆLLESSKAB

En væsentlig grund til at vælge et efterskoleophold er fællesskabet. Vi ønsker at fremme et positivt forpligtende fællesskab, der tager udgangspunkt i tillid, ligeværdighed og gensidig respekt. Vi anser det derfor for afgørende, at eleverne styrkes i deres engagement gennem hensyntagen, hjælpsomhed og et indholdsrigt samvær.

Udvis stor

ANSVARLIGHED

Vi stiller store krav til din ansvarsfølelse såvel socialt som fagligt. Det er væsentligt at forstå nødvendigheden af at udvise loyalitet og overholde aftaler, ligesom det er vigtigt at deltage konstruktivt i skolens mange fællesskaber. Desuden forventer vi, at du udviser åbenhed overfor initiativer, bidrager positivt og medvirker til at skabe rammerne for gode fælles oplevelser.

Vi forventer

SELVSTÆNDIGHED

Vi ønsker at bidrage til udvikling af den enkelte elevs selvstændighed. Vi vil i vort arbejde med eleverne stille krav om, at de hver især tager initiativ til og udviser ansvar for egen læring. Vi vil skabe rum til fordybelse med henblik på refleksion og selvforståelse.