MUSIKFAG

På Sejergaardens Musikefterskole er vi så vilde med musik, at vi lægger en stor del af hverdagen i musikalske rammer. Her kan du læse om de musikfag, som er fælles for alle skolens elever.

SAMMENSPIL

Sammenspilsundervisningen er et af skolens ’flagskibe’ og du deltager på sammenspilshold uanset hvilken linje du har valgt og hvilke forkundskaber du har. Sammenspilsholdene inddeles på baggrund af en relevant instrumentsammensætning og elevernes genrepræferencer, og der arbejdes hen mod optræden i forskellige koncertsammenhænge. Formålet med sammenspilsundervisningen er:

 • at få dig til at opleve glæden ved at spille musik med andre
 • at lære dig processen at indøve et nummer og præsentere det ved en koncert
 • at give dig oplevelsen af at “tænke og samarbejde” som et team – herunder at lytte til hinanden og give plads til hinanden.
 • at lære dig at turde optræde for andre
 • at lære dig den disciplin og gensidige respekt, som er nødvendig for at få en sammenspilssituation til at lykkes
 • at give motivation for den videre indlæring på dit instrument

Henover året deltager sammenspilsholdene i forskellige arrangementer og faget sluttes af med en turné, hvor vi giver koncert på forskellige skoler og oplever “livet på landevejen”.

Timetal: 1 lektion a 60 min. om ugen i almindelige undervisningsuger.

SOLOUNDERVISNING

Du modtager individuel undervisning i et instrument/sang i ca. 15 minutter pr. uge i almindelige undervisningsuger. Du har desuden mulighed for at tilkøbe ekstra individuel undervisning – fx. som undervisning på et bi-instrument eller dobbelt tid på dit hovedinstrument. På sangskriver- og producerlinjen har du også mulighed for i stedet at vælge coaching, hvor du får personlig feedback på dine sange og får værktøjer til at blive bedre.

Målet med den individuelle undervisning er:

 • at udvikle dit tekniske og musikalske niveau ud fra dine nuværende forudsætninger
 • at øge dine færdigheder indenfor nodelæsning og becifring
 • at fremme din musikalitet og evne til at indgå i forskellige musikalske sammenhænge
 • at opbygge et repertoire indenfor de genrer, som interesserer dig mest
 • at give dig en oplevelse af fordybelse og koncentration
 • at udvikle din bevidsthed om lyd og klang

Undervisningen foregår samtidig med den boglige undervisning. Det betyder, at du er væk fra de almindelige skolefag i den tid, instrumentalundervisningen varer.

Timetal: 15 minutter om ugen i almindelige undervisningsuger.

FÆLLESKOR

Alle skolens elever synger i fælleskoret. Eleverne inddeles i fire stemmegrupper – sopran, alt, tenor og bas – og vi synger sange fra forskellige genrer og perioder. Der er plads til alle – uanset om du er en superstar eller aldrig har sunget en strofe. Målet med fælleskoret er:

 • at få dig til at opleve glæden ved at synge
 • at give dig fortrolighed med stemmen som instrument
 • at opleve det fællesskab, det er at synge sammen
 • at give dig en oplevelse af at indgå i en større helhed
 • at arbejde med sangteknik, vejrtrækning, klang, intonation og dynamik

Henover året deltager fælleskoret i forskellige arrangementer og faget sluttes af med en korturné, hvor vi giver koncert på forskellige skoler og oplever “livet på landevejen”.

Timetal: 4 lektioner á 45 min. om ugen i almindelige undervisningsuger

MUSIKKUNDSKAB

Musikkundskab indeholder forskellige musikteoretiske discipliner – fx. nodelære, hørelære, harmoni og arrangement. Faget er niveaudelt og læses på tværs af skolens linjer. Du præsenteres ved skoleårets start for en lille skriftlig test, som giver dig mulighed for at vise lidt af, hvad du kan fra den musikteoretiske verden og til at udtrykke dine forventninger til faget. På baggrund af disse tilkendegivelser sammensættes de tre teorihold, som i skemaet undervises samtidig. Der undervises bl.a. i:

 • Rytmelære og pulstræning
 • Nodekendskab: noder og nodeværdier i bas- og soprannøgle
 • Intervallære: samtlige intervaller fra prim til decim
 • Akkordlære: dur, mol, formindskede og forstørrede treklange
 • Skalaer: dur- og molskalaer
 • Trinanalyse: trinnene I til VII
 • Kvintcirklen
 • Funktionsanalyse: tonika, dominant, subdominant samt paralleller
 • Becifringslære: becifringssystemets idé og opbygning

Målet med musikkundskabsundervisningen er at give dig et generelt kendskab til musikteoriens grundprincipper og at opnå indsigt i fagets betydning som hjælpemiddel i dit fremtidige musikvirke.

Timetal: 3 lektioner a 45 min. om ugen i almindelige undervisningsuger

MUSIK TILBUDSFAG

Foruden de fælles musikfag, kan du vælge imellem en lang række musiske tilbudsfag. Fagene udbydes i kurser á 7-13 undervisningsgange i fire valgfagsblokke og læses på tværs af linjerne. Du vælger tilbudsfag, når du er startet på skolen. Udbuddet varierer lidt fra år til år, men omfatter bl.a.

Arrangement & hørelære • Basis lydteknik • Begynderklaver • Begynderguitar • Big band • Improvisation & komposition • Klassisk musikhistorie  • MGK forberedelse • Music Management • Rytmik & koordination (RYKO) • Rytmisk musikhistorie • Slagtøj • Teknik og genrekendskab for guitarister • Udvidet musikteori • Valgkor

Læs også om vores ikke-musiske tilbudsfag eller om vores linjefag musiker, sangskriver & producer / tjek også vores mange projektuger & fagdage ud