Innovation & iværksættelse

Innovationsprojekt i samarbejde med lokale virksomheder, institutioner og foreninger

Har du og din virksomhed en udfordring I gerne vil have unge, kreative mennesker til at hjælpe med at løse? Så deltag i et innovationsprojekt med elever fra 10. klasse på Sejergaardens Musikefterskole. I bidrager med en udfordring i virksomheden – af social, kulturel eller økonomisk art – I gerne vil have løst; vi udvikler idéer og løsningsforslag, som I kvit og frit kan anvende efterfølgende. Interesseret? Så se videoen, læs mere om projektet i nedenstående projektbeskrivelse og se hvordan I tilmelder jer.

Introduktion til projektet

Hvad går projektet ud på?
I løbet af skoleåret gennemfører vi en række innovative projekter i faget ”innovation & iværksættelse”, hvor eleverne anvender deres kompetencer i konkrete forløb. For at skabe en så virkelighedsnær og reel ramme som muligt, inviterer vi i forårets projekt lokale virksomheder, institutioner og foreninger til at lege med og bidrage med ”rigtige” problemstillinger, som vi kan hjælpe med at komme med innovative løsninger på. Projektet afvikles over en 3-ugers periode i uge 3-6 2019.

Hvad skal vi som virksomhed bidrage med?
I skal først og fremmest være ”det virkelige input” i projektet og bidrage med en aktuel udfordring eller problemstilling, som I ønsker en løsning på. Vi ønsker et tæt samarbejde med jer og en grundig afdækning af problemet, så de løsningsforslag vi sammen udarbejder kan anvendes i den virkelige verden og skabe værdi for jeres organisation.

Hvad får vi som virksomhed ud af det?
Som virksomhed får du kreative unge menneskers bud på, hvordan jeres udfordring kan løses. Der er i sagens natur ingen garanti for, at løsningsforslagene kan implementeres direkte eller kan omsættes til virkelighed med det samme; men vi kan love, at eleverne vil arbejde seriøst med projektet – og der vil uden tvivl komme refleksioner og overvejelser ud af projektet, som virksomheden kan arbejde videre med.